Sistem Permohonan dan Pemantauan Projek Malaysia Geospatial Online Services (SPP MyGOS)


Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) adalah satu platform yang dibangunkan di bawah program Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) sejak tahun 2013 yang berfungsi untuk:

1. Membantu agensi kerajaan yang tiada kemudahan infrastruktur Geographic Information System (GIS) termasuklah perisian dan perkakasan bagi membangunkan aplikasi web GIS serta perkongsian maklumat geospatial

2. Merupakan platform Government to Government (G2G) untuk pembangunan aplikasi web GIS dan perkhidmatan perkongsian geospatial yang beroperasi secara atas talian dalam persekitaran selamat

3. Sehingga kini pelbagai agensi kerajaan telah berjaya membangunkan web GIS di agensi masing-masing menggunakan platform MyGOS
Highlight SPP MyGOS Features 1
Highlight SPP MyGOS Features 2
Highlight SPP MyGOS Features 3
Highlight SPP MyGOS Features 4

Hubungi Kami


Kementerian Tenaga dan Sumber Asli
Pusat Geospatial Negara
Aras 7 & 8, Wisma Sumber Asli
No 25, Persiaran Perdana
Presint 4, 62574, Putrajaya, Malaysia

pgn.sppmygos@ketsa.gov.my

  +603-8886 1156