Sistem Permohonan dan Pemantauan Projek Malaysia Geospatial Online Services (SPP PG)


Sistem Permohonan dan Pemantauan Perkhidmatan Geospatial (SPP – PG) adalah satu aplikasi yang dibangunkan bagi tujuan mendigitalkan pengurusan perkhidmatan geospatial khususnya bagi khidmat runding untuk meningkatkan kelancaran penyampaian perkhidmatan kepada agensi kerajaan.

Ia melibatkan kolaborasi strategik Pusat Geospatial Negara (PGN) dengan agensi kerajaan dalam pembangunan infrastruktur, sistem maklumat, perkongsian data spatial serta aplikasi geospatial.

PGN sebagai pusat rujukan utama yang memberi khidmat runding dan nasihat bagi pelaksanaan infrastruktur Geographic Information System (GIS) Sektor Awam.

PGN menyediakan perkhidmatan infrastruktur bagi perkongsian dan penyebaran maklumat geospatial menerusi platform Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) dan Malaysia Geospatial Open Source (MyGEOSC)

PGN komited untuk membantu pelbagai agensi kerajaan membangunkan infrastruktur dan aplikasi GIS selaras dengan objektif pelaksanaan MyGDI dalam mempromosikan perkongsian maklumat geospatial di kalangan agensi kerajaan dan mempercepatkan proses membuat keputusan.Highlight SPP PG Features 1
Highlight SPP PG Features 2
Highlight SPP PG Features 3
Highlight SPP PG Features 4

Hubungi Kami


Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar
dan Perubahan Iklim
Pusat Geospatial Negara
Aras 7 & 8, Wisma Sumber Asli
No 25, Persiaran Perdana
Presint 4, 62574, Putrajaya, Malaysia

pgn.sppmygos@ketsa.gov.my

  +603-8886 1156